Boekhouding in de Vereniging van Mede-eigenaars

De boekhouding van een mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen twintig of meer kavels omvat, moet worden gevoerd gebruik makend van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Dat rekeningenstelsel vinden we in bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012. Het maakt het mogelijk dat de individuele rekening van elke mede-eigenaar op ieder tijdstip kan worden geraadpleegd.
Mede-eigendommen die, met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, minder dan twintig kavels omvatten, mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

SyndicusOnline biedt alleen een dubbele boekhouding aan. Doordat de software een groot deel van de handelingen voor zich neemt is er bijna geen verschil meer tussen een vereenvoudigde en dubbele boekhouding. Daarnaast heeft een dubbele boekhouding talloze voordelen tegenover de vereenvoudigde.

Bekijk onderstaande video om te leren hoe je de boekhouding kan activeren in je SyndicusOnline:

boekhouding.txt ยท Laatst gewijzigd: 2024/04/22 14:36 door thomastyteca