Wat heb ik nodig om de boekhouding in SyndicusOnline op te starten?

Activatie-stappen

Stap 1: Controle

Vooreerst dienen alle kavels ingegeven te zijn alsook hun respectievelijke quotiteiten (aandelen). Deze liggen vastgelegd in de basisakte. De som van de quotiteiten moet overeenkomen met de som ingegeven bij de instelling van het gebouw.Daarnaast moeten alle kavels op ieder moment een eigenaar hebben. Geef dus voor ieder kavel enkel een begin- of einddatum van de eigendom in indien het verkocht wordt aan een nieuwe mede-eigenaar. Geef ook minstens één bankrekening in voor het werkkapitaal, en indien u het wil gebruiken, ook voor het reservekapitaal.

Stap 2: Aanmaak boekjaar & periodes

In stap 2 kan u de start- en einddatum van het boekjaar ingeven, alsook de periodiciteit. De periodes worden automatisch aangemaakt.

Stap 3: Ingeven startgegevens kavels

Bij het begin van het boekjaar staat er een specifiek bedrag op de bankrekening van het werkkapitaal & reservekapitaal. Dit bedrag is in feite de som van de schulden tegenover de kavels conform hun aandelen. In stap drie dient u dit zo in te geven. U kan via een tool de bedragen automatisch laten berekenen volgens de quotiteiten:


Stap 4: Ingeven schulden/vorderingen eigenaars

Indien de VME aan het begin van het boekjaar schulden had tegenover een mede-eigenaar, of de mede-eigenaar schulden aan de VME, dient u die hier in te geven. Dit is niét meer mogelijk na het activeren van de boekhouding! Denk bijvoorbeeld aan de afrekening van het vorige boekjaar, privé afrekeningen of voorschotten die het vorige boekjaar niet meer betaald werden!

Stap 5: ingeven van investeringen

Indien de VME in de afgelopen jaren een investering heeft gekocht met afschrijving, dient u deze hier in te geven.

Stap 6: Controle

U krijgt in deze stap de resultatenrekening en balans te zien na het ingeven van de startgegevens. Controleer goed, indien deze klopt kan u de boekhouding activeren.

wat_heb_ik_nodig_om_de_boekhouding_op_te_starten.txt · Laatst gewijzigd: 2021/12/28 16:47 (Externe bewerking)