Wat heb ik nodig om de boekhouding in SyndicusOnline op te starten?

Activatie-stappen

Stap 1: Controle

Vooreerst dien je alle kavels ingegeven te hebben, alsook hun respectievelijke quotiteiten (aandelen). Deze liggen vastgelegd in de basisakte. De som van de quotiteiten moet overeenkomen met de som ingegeven bij de instelling van het gebouw.

 |

Daarnaast moeten alle kavels op ieder moment een eigenaar hebben. Geef dus voor ieder kavel enkel een begin- of einddatum van de eigendom in indien het verkocht wordt aan een nieuwe mede-eigenaar. Geef ook minstens één bankrekening in voor het werkkapitaal, en indien je het wil gebruiken, ook voor het reservekapitaal.

Stap 2: Aanmaak boekjaar & periodes

In stap 2 kan je de start- en einddatum van het boekjaar ingeven, alsook de periodiciteit. De periodes worden automatisch aangemaakt.

Stap 3: Ingeven startgegevens kavels

Bij het begin van het boekjaar staat er een specifiek bedrag op de bankrekening van het werkkapitaal & reservekapitaal. Dit bedrag is in feite de som van de schulden tegenover de kavels conform hun aandelen. In stap drie dien je dit zo in te geven. Je kan via een tool de bedragen automatisch laten berekenen volgens de quotiteiten:

 |

Stap 4: Ingeven schulden/vorderingen eigenaars

Indien de VME aan het begin van het boekjaar schulden had tegenover een mede-eigenaar, of de mede-eigenaar schulden aan de VME, dien je die hier in te geven. Je kan dit later nog aanpassen wanneer de afrekening nog niet gedaan is en enkel in het eerste boekjaar. Denk bijvoorbeeld aan de afrekening van het vorige boekjaar, privé afrekeningen of voorschotten die het vorige boekjaar niet meer betaald werden!

Stap 5: ingeven van investeringen

Indien de VME in de afgelopen jaren een investering heeft gekocht met afschrijving, dien je deze hier in te geven.

Stap 6: Controle

Je krijgt in deze stap de resultatenrekening en balans te zien na het ingeven van de startgegevens. Controleer goed, indien deze klopt kan je de boekhouding activeren.

wat_heb_ik_nodig_om_de_boekhouding_op_te_starten.txt · Laatst gewijzigd: 2024/04/22 14:42 door thomastyteca