Hoe boek ik bankafschriften in?

U kan bankafschriften inboeken op een gelijkaardige manier als facturen. Klik hiervoor in het journaal op 'Boeking invoeren' en klik dan op 'Bankafschrift'. U komt terecht op het formulier om een bankafschrift in te boeken:

  • Het nummer van het bankafschrift is arbitrair: dit dient enkel ter referentie.
  • Bij tegenpartij geeft u het iban nummer in van de tegenpartij. Gekende nummers van uw mede-eigenaars, gebouwen of leveranciers worden vooringevuld. Indien u geen tegenpartij kiest, wordt er van een interest/bankkost uitgegaan.
  • De verdeelsleutel is enkel van toepassing indien het gaat over een uitzonderlijke inkomst of de interesten. In alle andere gevallen wordt deze genegeerd.
  • Bij invullen van het bedrag wordt de balans onmiddellijk geupdate.

De balans van uw bankrekening wordt onmiddellijk geupdate, en u kan de historiek raadplegen door op het overzicht-scherm op uw bankrekening te klikken.

hoe_boek_ik_mijn_bankafschriften_in.txt ยท Laatst gewijzigd: 2021/12/28 16:47 (Externe bewerking)