Dit is een oude revisie van het document!


Hoe boek ik een factuur van een leverancier in?

Nadat de boekhouding van uw gebouw geactiveerd is, kan u beginnen met facturen inboeken. Dit doet u altijd in het journaal. Klik hiervoor links in het menu op Boekhouding » “Journaal”.

U ziet nu een overzicht van alle boekingen die zijn ingegeven. Bovenaan de tabel kan u de boekingen sorteren op dagboek (type), boekjaar en periode:

Klik nu op het menu rechtsboven “boeking invoeren” en kies “factuur/creditnota”. U komt dan op het factuur-formulier terecht: Per factuur dient u de volgende gegevens in te geven: * Leverancier: Iedere factuur moét een leverancier hebben. Indien u geen leverancier hebt voor een kost, dient u een ander formulier te gebruiken. * Dagboek: Dit is automatisch het aankoopdagboek * Verdeelsleutel: Volg hierin de afspraken zoals gedocumenteerd in het reglement van mede-eigendom. Meer info vindt u bij verdeelsleutels. * Boekjaar * Periode: u kan geen afgesloten periode kiezen * Grootboekrekening: Iedere factuur moet geboekt worden op een grootboekrekening van klasse 6. Standaard wordt ieder gebouw voorzien van het minimum genormaliseerd rekeningstelsel, indien u dit wil uitbreiden kan u dat doen via 'grootboekrekening'. * De rekening waarmee de factuur betaald is * Het bedrag in euro * De BTW in euro. Indien één van de mede-eigenaars btw-plichtig is, moet op de afrekening de btw apart worden weergegeven. Zie meer daarover in Hoe geef ik de btw apart weer in een afrekening?.

hoe_boek_ik_een_factuur_van_een_leverancier_in.1501076496.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2021/12/28 16:45 (Externe bewerking)