Verdeelsleutels

In een gebouw worden de kosten verdeeld volgens verdeelsleutels die bepaald worden in de basisakte of toegekend worden ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Een verdeelsleutel wordt weergegeven onder de vorm van een breuk. De meest gebruikte verdeelsleutels zijn die van de aandelen (uw aandelen/som van alle aandelen) en die van alle kavels (1/aantal kavels).

verdeelsleutels.txt ยท Laatst gewijzigd: 2021/12/28 16:47 (Externe bewerking)