Basisprincipes van de boekhouding van een VME

 1. Iedere mede-eigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding tot zijn aandeel. Hij draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak (artikelen 577-2 tot 577-14 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)).
 2. Om dit zo transparant en duidelijk mogelijk te voeren, is de syndicus vereist om voor iedere mede-eigendom die, met uitzondering van de garages, kelders en bergplaatsen, meer dan 20 kavels bevat, een dubbele boekhouding te voeren.
 3. Aangezien de software van SyndicusOnline het voeren van een dubbele boekhouding een heel stuk vereenvoudigt, wordt ervoor gekozen om voor iédere eigendom, onafhankelijk van het aantal kavels, een dubbele boekhouding te voeren.
 4. Deze dubbele boekhouding wordt gevoerd door middel van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel, dat verschenen is in de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012.

De dubbele boekhouding

Het dubbel boekhoudsysteem is een methode van boekhouden, waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Elke transactie wordt hierbij zowel aan de creditkant als aan de debetkant op een of meer grootboekrekeningen geboekt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van dagboeken, zoals kasboek, inkoopboek of verkoopboek, die een automatische tegenrekening kunnen hebben ingesteld (bron: Wikipedia). SyndicusOnline voert, net zoals de meeste boekhoudprogramma's, dit dubbel boeken automatisch uit.

Concreet in SyndicusOnline

 1. Eerst dient de boekhouding geactiveerd te worden, om de overname van een boekhouding van een vorige syndicus te vereenvoudigen.
 2. Je boekt jouw facturen in
 3. Je boekt jouw betalingsbewijzen in (bankafschriften). Dit kan manueel of (semi)automatisch.
 4. Daarna kan je de facturen afpunten met de betalingen.
 5. Ook voorschotten, bankkosten en dergelijke kan je afpunten
 6. Wanneer alle facturen e.d. zijn afgepunt, en het einde van het boekjaar nadert, kan je een afrekening opstellen. Deze afrekening is een concept afrekening, die je eventueel kan voorleggen aan de algemene vergadering.
 7. Je publiceert de afrekening, waardoor de kosten/terugbetalingen ingeboekt worden en definitief worden.
 8. Nadat alle eigenaars hun schulden/tegoeden betaald zijn, kom je weer aan de beginsituatie.

Ter referentie: Uitgewerkt voorbeeld van de commissie van boekhoudkundige normen

basisprincipes_van_de_boekhouding_van_een_vme.txt · Laatst gewijzigd: 2024/04/16 13:52 door thomastyteca