Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hoe_boek_ik_een_factuur_van_een_leverancier_in [2017/07/26 15:46]
mbogaert
hoe_boek_ik_een_factuur_van_een_leverancier_in [2017/07/26 15:47] (current)
mbogaert
Line 1: Line 1:
 =====Hoe boek ik een factuur van een leverancier in?===== =====Hoe boek ik een factuur van een leverancier in?=====
 +
 +==== Het Journaal ====
  
 Nadat de boekhouding van uw gebouw geactiveerd is, kan u beginnen met facturen inboeken. Dit doet u altijd in het journaal. Klik hiervoor links in het menu op Boekhouding >> "​Journaal"​. Nadat de boekhouding van uw gebouw geactiveerd is, kan u beginnen met facturen inboeken. Dit doet u altijd in het journaal. Klik hiervoor links in het menu op Boekhouding >> "​Journaal"​.
Line 6: Line 8:
 {{ :​selection_037.png?​nolink |}} {{ :​selection_037.png?​nolink |}}
 \\ \\ \\ \\
 +==== Factuur inboeken ====
 +
 Klik nu op het menu rechtsboven "​boeking invoeren"​ en kies "​factuur/​creditnota"​. U komt dan op het factuur-formulier terecht:\\ \\ Klik nu op het menu rechtsboven "​boeking invoeren"​ en kies "​factuur/​creditnota"​. U komt dan op het factuur-formulier terecht:\\ \\
 {{ :​screen_shot_2017-07-26_at_14.38.40-fullpage.png?​nolink |}} {{ :​screen_shot_2017-07-26_at_14.38.40-fullpage.png?​nolink |}}