Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wat_heb_ik_nodig_om_de_boekhouding_op_te_starten [2017/09/04 14:51]
mbogaert
wat_heb_ik_nodig_om_de_boekhouding_op_te_starten [2017/09/04 14:53] (current)
mbogaert
Line 21: Line 21:
 Indien de VME aan het begin van het boekjaar schulden had tegenover een mede-eigenaar,​ of de mede-eigenaar schulden aan de VME, dient u die hier in te geven. **Dit is niét meer mogelijk na het activeren van de boekhouding!** Indien de VME aan het begin van het boekjaar schulden had tegenover een mede-eigenaar,​ of de mede-eigenaar schulden aan de VME, dient u die hier in te geven. **Dit is niét meer mogelijk na het activeren van de boekhouding!**
 Denk bijvoorbeeld aan de afrekening van het vorige boekjaar, privé afrekeningen of voorschotten die het vorige boekjaar niet meer betaald werden! Denk bijvoorbeeld aan de afrekening van het vorige boekjaar, privé afrekeningen of voorschotten die het vorige boekjaar niet meer betaald werden!
 +
 +=== Stap 5: ingeven van investeringen ===
 +Indien de VME in de afgelopen jaren een investering heeft gekocht met afschrijving,​ dient u deze hier in te geven. ​
 +<alert type="​info"​ icon="​glyphicon glyphicon-alert"​ dismiss="​false">​
 +Aangezien een VME niet met eigen vermogen werkt, en altijd een boekjaar wenst af te sluiten zonder winst/​verlies,​ is een aankoop inboeken als investering zelden interessant. ​
 +</​alert>​
 +
 +=== Stap 6: Controle ===
 +U krijgt in deze stap de resultatenrekening en balans te zien na het ingeven van de startgegevens. Controleer goed, indien deze klopt kan u de boekhouding activeren.