Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

verdeelsleutels [2017/05/23 11:24]
mbogaert created
verdeelsleutels [2017/05/23 11:25] (current)
mbogaert
Line 1: Line 1:
 ==== Verdeelsleutels ==== ==== Verdeelsleutels ====
-In een gebouw worden de kosten verdeeld volgens verdeelsleutels die bepaald worden in de basisakte of toegekend worden ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Een verdeelsleutel wordt weergegeven onder de vorm van een breuk. De meest gebruikte verdeelsleutels zijn die van de aandelen (uw aandelen/​som van alle aandelen) en die van alle kavels (1/aantal kavels).+In een gebouw worden de kosten verdeeld volgens verdeelsleutels die bepaald worden in de basisakte of toegekend worden ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Een verdeelsleutel wordt weergegeven onder de vorm van een breuk. De meest gebruikte verdeelsleutels zijn die van de [[quotiteiten|aandelen]] (uw aandelen/​som van alle aandelen) en die van alle kavels (1/aantal kavels).