Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
opzetten_van_uw_gebouw [2017/06/14 14:56]
mbogaert
opzetten_van_uw_gebouw [2018/10/24 16:03] (current)
mbogaert
Line 12: Line 12:
 {{ :​selection_027.png?​nolink|}}Op het Overzicht-scherm van uw gebouw klikt u op 'kavel toevoegen'​ of klikt u in het menu links op '​kavels'​ en dan 'kavel toevoegen'​. Geef de naam van de kavel in, kies het type kavel en druk op '​opslaan'​. Indien u de boekhouding wil gebruiken kan het ook al nuttig zijn om de [[quotiteiten]] (aandelen) in te vullen. Doe dit voor iedere kavel van de VME. {{ :​selection_027.png?​nolink|}}Op het Overzicht-scherm van uw gebouw klikt u op 'kavel toevoegen'​ of klikt u in het menu links op '​kavels'​ en dan 'kavel toevoegen'​. Geef de naam van de kavel in, kies het type kavel en druk op '​opslaan'​. Indien u de boekhouding wil gebruiken kan het ook al nuttig zijn om de [[quotiteiten]] (aandelen) in te vullen. Doe dit voor iedere kavel van de VME.
  
-\\ \\ \\ \\ \\ 
-=== Mede-eigenaars/​huurders toevoegen === 
-Eenmaal de kavel aangemaakt, kan u ook de eigenaar ingeven. Daarvoor klikt u in het menu links op