Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hoe_geef_ik_de_rekeningcommissaris_toegang_tot_de_boekhouding [2017/09/04 14:18] (current)
mbogaert created
Line 1: Line 1:
 +====== Hoe geef ik de rekeningcommissaris toegang tot de boekhouding ====== 
 +  - Eerst dient u een gebruiker rekeningcommissaris te maken. 
 +  - Eenmaal gekoppeld, ga dan naar de toegangsrechten van dit gebouw via het linkermenu -> Instellingen en de tab '​toegangsrechten'​. Vink daar de checkbox 'Geef de rekeningcommissaris van deze VME toegang tot de boekhouding'​ aan en sla op.{{ :​selection_049.png?​nolink |}} De rekeningcommissaris heeft nu toegang tot een beperkte versie van de boekhouding:​ 
 +  * Journaal 
 +  * Grootboek 
 +  * Afrekeningen 
 +  ​