Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hoe_boek_ik_mijn_bankafschriften_in [2017/09/25 17:33]
mbogaert
hoe_boek_ik_mijn_bankafschriften_in [2017/09/25 17:33] (current)
mbogaert
Line 8: Line 8:
   * De verdeelsleutel is enkel van toepassing indien het gaat over een uitzonderlijke inkomst of de interesten. In alle andere gevallen wordt deze genegeerd.   * De verdeelsleutel is enkel van toepassing indien het gaat over een uitzonderlijke inkomst of de interesten. In alle andere gevallen wordt deze genegeerd.
   * Bij invullen van het bedrag wordt de balans onmiddellijk geupdate.   * Bij invullen van het bedrag wordt de balans onmiddellijk geupdate.
 +
 +De balans van uw bankrekening wordt onmiddellijk geupdate, en u kan de historiek raadplegen door op het overzicht-scherm op uw bankrekening te klikken.