Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boekhouding [2017/06/14 16:55] (current)
mbogaert created
Line 1: Line 1:
 +===== Boekhouding in de Vereniging van Mede-eigenaars =====
  
 +De boekhouding van een mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen twintig of meer kavels omvat, moet worden gevoerd gebruik makend van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Dat rekeningenstelsel vinden we in bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012. Het maakt het mogelijk dat de individuele rekening van elke mede-eigenaar op ieder tijdstip kan worden geraadpleegd.\\
 +Mede-eigendommen die, met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen,​ minder dan twintig kavels omvatten, mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. ​
 +
 +
 +SyndicusOnline biedt alleen een dubbele boekhouding aan. Doordat de software een groot deel van de handelingen voor zich neemt is er bijna geen verschil meer tussen een vereenvoudigde en dubbele boekhouding. Daarnaast heeft een dubbele boekhouding talloze voordelen tegenover de vereenvoudigde.
 +
 +  *[[ Basisprincipes van de boekhouding van een VME ]]
 +  *[[ Wat heb ik nodig om de boekhouding op te starten?]]
 +  *[[ Hoe boek ik een factuur van een leverancier in? ]]
 +  *[[ Hoe boek ik mijn bankafschriften in? ]] 
 +  *[[ Voorschotten en andere betalingen van of naar mede-eigenaars ]]
 +  *[[ Automatisch importeren van bankafschriften via CodaBox ]]
 +  *[[ Hoe geef ik de rekeningcommissaris toegang tot de boekhouding?​ ]]