Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
basisprincipes_van_de_boekhouding_van_een_vme [2017/05/19 23:21]
mbogaert
basisprincipes_van_de_boekhouding_van_een_vme [2017/09/04 14:35] (current)
mbogaert
Line 1: Line 1:
-==== Basisprincipes van de boekhouding van een VME ====+===== Basisprincipes van de boekhouding van een VME =====
  
   - //Iedere mede-eigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding tot zijn aandeel. Hij draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak// (artikelen 577-2 tot 577-14 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)).   - //Iedere mede-eigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding tot zijn aandeel. Hij draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak// (artikelen 577-2 tot 577-14 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)).
Line 6: Line 6:
   - Deze dubbele boekhouding wordt gevoerd door middel van een [[https://​syndicusonline.com/​blog/​2/​het-minimum-genormaliseerd-rekeningstelsel-voor-de-vme|minimum genormaliseerd rekeningenstelsel]],​ dat verschenen is in de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012.  ​   - Deze dubbele boekhouding wordt gevoerd door middel van een [[https://​syndicusonline.com/​blog/​2/​het-minimum-genormaliseerd-rekeningstelsel-voor-de-vme|minimum genormaliseerd rekeningenstelsel]],​ dat verschenen is in de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012.  ​
  
-=== De dubbele boekhouding ===+==== De dubbele boekhouding ​====
 Het dubbel boekhoudsysteem is een methode van boekhouden, waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Elke transactie wordt hierbij zowel aan de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Credit|creditkant]] als aan de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Debet|debetkant]] op een of meer grootboekrekeningen geboekt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van dagboeken, zoals kasboek, inkoopboek of verkoopboek,​ die een automatische tegenrekening kunnen hebben ingesteld (bron: [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Dubbel_boekhouden|Wikipedia]]). SyndicusOnline voert, net zoals de meeste boekhoudprogramma'​s,​ dit dubbel boeken automatisch uit.  Het dubbel boekhoudsysteem is een methode van boekhouden, waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Elke transactie wordt hierbij zowel aan de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Credit|creditkant]] als aan de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Debet|debetkant]] op een of meer grootboekrekeningen geboekt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van dagboeken, zoals kasboek, inkoopboek of verkoopboek,​ die een automatische tegenrekening kunnen hebben ingesteld (bron: [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Dubbel_boekhouden|Wikipedia]]). SyndicusOnline voert, net zoals de meeste boekhoudprogramma'​s,​ dit dubbel boeken automatisch uit. 
  
-=== Concreet in SyndicusOnline ===+==== Concreet in SyndicusOnline ​====
   - Eerst dient de boekhouding geactiveerd te worden, om de overname van een boekhouding van een vorige syndicus te vereenvoudigen.   - Eerst dient de boekhouding geactiveerd te worden, om de overname van een boekhouding van een vorige syndicus te vereenvoudigen.
   - U boekt uw facturen in   - U boekt uw facturen in