Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

basisinstellingen [2017/06/14 14:40] (current)
mbogaert created
Line 1: Line 1:
 +===== Basisinstellingen van uw gebouw ======
  
 +Eenmaal aangemaakt kan u op de overzichtspagina van uw gebouw de basisinstellingen wijzigen via linkermenu > Instellingen (onderaan). Daar kan u de volgende gegevens wijzigen.
 +==== Algemeen ====
 +    * Algemene gegevens
 +      * Naam
 +      * Bouwjaar
 +      * Aantal appartementen ​
 +      * Aantal garages
 +      * Verantwoordelijke techniek
 +      * Verantwoordelijke boekhouding
 +      * Afbeelding
 +    * Adresgegevens
 +    * FinanciĆ«le gegevens
 +      * Ondernemingsnummer
 +      * Totale quotiteiten
 +      * Codabox ID (indien [[automatisch_importeren_van_bankafschriften_via_codabox|synchronisatie met codabox]] actief)
 +==== Toegangsrechten ====
 +Hier kan u toegang geven of beperken tot de afzonderlijke onderdelen van uw gebouw, zoals meldingen, meterstanden,​ documenten, afrekeningen etc... De toegang is afzonderlijk in te stellen voor eigenaars, huurders en leden van de RvM.{{ :​selection_032.png?​nolink |}}
 +<alert type="​info"​ dismiss="​true">​U kan hier ook (tijdelijk) toegang verschaffen aan de Rekeningcommissaris om een read-only versie van de boekhouding in te zien</​alert>​
 +
 +====Bankrekeningen==== ​
 +Geef hier alle bankrekeningen van uw gebouw in.
 +====Verzekeringen==== ​
 +Hier kan u de verzekeringen ingeven waaronder u en het gebouw gedekt zijn:{{ :​selection_031.png?​nolink |}}Wat u hier ingeeft is voor de mede-eigenaars zichtbaar op de overzichtspagina van hun gebouw{{ :​selection_033.png?​nolink |}}
 +==== E-mail ====
 +Indien de Algemene-vergadering module actief is, kan u via deze weg een e-mail sturen naar uw mede-eigenaars om te bevestigen dat ze vanaf nu de uitnodiging voor de Algemene Vergadering enkel via e-mail willen ontvangen.
 +Daarnaast kan u ook een specifiek e-mailadres ingeven om de meldingen naar te versturen. Deze persoon moet wel toegang hebben tot het administratie-gedeelte van SyndicusOnline,​ met minimum rol '​Syndicus'​.
 +==== Meters ====
 +Hier kan u algemene water- en elektriciteitsmeters van het gebouw invoeren.  ​