Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

automatisch_importeren_van_bankafschriften_via_codabox [2017/06/14 13:55]
mbogaert created
automatisch_importeren_van_bankafschriften_via_codabox [2017/06/14 13:55] (current)
mbogaert
Line 8: Line 8:
   - Klik daar op "​importeren"​ en indien alles correct is, zouden uw bankafschriften hierna automatisch ingeboekt moeten zijn.   - Klik daar op "​importeren"​ en indien alles correct is, zouden uw bankafschriften hierna automatisch ingeboekt moeten zijn.
  
-===== Problemen =====+===== 2. Problemen =====
   * Ik krijg de melding "Het coda startbedrag (€xxxx op xx/xx/20xx - uitreksel #x) komt niet overeen met het saldo op de bankrekening(€xxx,​xx).   * Ik krijg de melding "Het coda startbedrag (€xxxx op xx/xx/20xx - uitreksel #x) komt niet overeen met het saldo op de bankrekening(€xxx,​xx).
   Dit betekent dat de coda bestanden niet volgen op de bankafschriften die u manueel hebt ingegeven, of op het startbedrag dat u bij activatie hebt ingegeven. In het eerste geval dient u de tussenliggende bankafschriften nog manueel in te geven, in het andere geval is uw berekening van het beginkapitaal op uw rekening niet correct. U kan de boekhouding resetten en deze gegevens opnieuw (correct) ingeven.   Dit betekent dat de coda bestanden niet volgen op de bankafschriften die u manueel hebt ingegeven, of op het startbedrag dat u bij activatie hebt ingegeven. In het eerste geval dient u de tussenliggende bankafschriften nog manueel in te geven, in het andere geval is uw berekening van het beginkapitaal op uw rekening niet correct. U kan de boekhouding resetten en deze gegevens opnieuw (correct) ingeven.