Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

afrekeningen [2017/09/04 14:33] (current)
mbogaert created
Line 1: Line 1:
 +====== Afrekeningen ======
 +Naast de dubbele boekhouding kan u met SyndicusOnline ook afrekeningen opmaken. ​
 +
 +Met deze afrekeningen kan u de ingeboekte facturen en kosten verdelen via verdeelsleutels en zo afrekenen met de mede-eigenaars. In een ideaal scenario staat na betaling van de afrekening het werkkapitaal weer op het oorspronkelijke bedrag.
 +
 +U kan daarnaast ook afrekenen naar een specifiek bedrag op het werkkapitaal,​ om zo rekening te houden met toekomstige (of verleden) kosten of het bedrag te bereiken dat is afgesproken op de algemene vergadering.
 +